سایت انگلیسی برای همه ؛ مرجع زبان انگلیسی ؛ می تواند مسیری جدید و هموار ، جهت پیشبرد اهداف و امکانات ، برای تمامی مردم جهان از جمله فارسی زبانان ؛ ایجاد و پشتیبانی کند که امیدواریم ؛ بتوانیم با درست ایفا کردن نقشمان در این فضای مجازی گامی هرچند کوچک را در پیشرفت علم و تکنولوژی در کشور عزیزمان ایران برداریم .

با سپاس و درود فراوان
انگلیسی برای همه2.1